foto

De diensten zijn onder te verdelen naar interim-management, projectmanagement en procesconsultancy.

Interim-management

Het doel van interim-management is altijd OF “overbruggen” OF “veranderen”. Ik heb ervaring met opdrachten waarbij structurele, strategische en/of operationele veranderingen geďnitieerd en geďmplementeerd (moeten) worden. Verandermanagement is de uitvoeringsvorm bij interim-opdrachten. Een andere term voor interim-management zou, in mijn geval, “toegepast organisatieadvies” zijn.

Projectmanagement

Bij projectmanagement gaat het erom binnen een bepaalde tijd iets van de grond te krijgen. Voorbeelden zijn:

· het inrichten van de organisatie rondom nieuwe producten of (online) diensten;

· het implementeren van complexe klantcontracten;

· het doorvoeren van organisatieveranderingen;

· het ontwikkelen en implementeren van IT-systemen.

De context en doelstelling bepalen de te hanteren projectmethodiek, die varieert van een agile/scrum manier van werken tot de Prince II methodiek met meer structuur.

Daarbij zoek ik altijd naar mogelijkheden om naast het beoogde projectresultaat ook duurzame verbeteringen in de bedrijfsprocessen te realiseren. Voor een organisatie wordt een project daarmee van blijvende toegevoegde waarde.

Procesconsultancy

Procesmanagement is “werken AAN de organisatie”. Het gaat om het inrichten van de organisatie door het nemen van maatregelen om de samenwerking met collega's, klanten en partners te verbeteren. Het denken in processen helpt om overzicht te houden, samenhang te (blijven) zien, te begrijpen waarom de zaken lopen zoals ze lopen, en om gewenste veranderingen door te voeren en te borgen. 

De organisatievraagstukken bij procesconsultancy zijn uiteenlopend;

· het denken vanuit het klantproces (customer journeys)

· het operationaliseren van nieuwe producten of diensten (service design implementatie)

· de implementatie van een nieuwe strategie;

· de integratie of ontvlechting van bedrijfsactiviteiten;

· het opstellen van business requirements;

· het inventariseren en realiseren van efficiencyverbeteringen,

· het doorvoeren of verankeren van klant- of overheidseisen (compliancy)

· de ontwikkeling van een managementsysteem, al dan niet voor certificering, zoals ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 of VCA.

Het vakgebied Process Management beschikt over veel technieken en methoden.

Een voorbeeld van een praktische techniek is de bruin papier sessie. Daarin worden procesactiviteiten en knelpunten geďdentificeerd met stiften en post-its, en wordt gelijktijdig het draagvlak voor (proces-)verandering vergroot. Het werken met customer journey is ander voorbeeld. Daarin staat het klantproces centraal, waarbij de (gewenste) contactmomenten bepalend zijn voor de inrichting van de bedrijfsprocessen.

Een methodologie die Sculp Consult veelvuldig en met succes toepast is SqEME. Het biedt, naast een set consistente en samenhangende modelleertechnieken, nog meer een manier van kijken naar processen. Het helpt bij het herkennen, ontwerpen, beheersen, managen en verbeteren van processen. Johan Boekholt is SqEME Qualified Consultant.